10 στα 10

Η Χριστίνα Καρρά περνά από αυστηρή ανάκριση μερικούς από τους πιο αδίστακτους δημιουργικά ανθρώπους, που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο καλλιτεχνικό χώρο αλλά και στις καρδιές του κοινού!